TRESORS-JOYA BARCELONA

Aquest 2019 he estat convidada a participar a l’exposició de la 4a edició de Tresors dins de la fira de Joya Barcelona. Tresors es va crear al 2016 per Silvia Serra Albaladejo, que també és la curadora del col·lectiu. Tresors és una constant evolució d’activitat creativa on destaca la individualitat formal i personal. On el valor del concepte “contingut” pren la seva importància. Un diàleg entre creador, portador i espectador