TRENCAR UN MAPA EM VA FER PENSAR SOBRE EL SIGNIFICAT DE LES FRONTERES.

TENIM DOS TIPUS DE FRONTERES; LES NATURALS DIBUIXADES PELS ACCIDENTS GEOGRÀFICS, QUE DEFINEIXEN LA VIDA SALVATGE, PER UNA ALTRA BANDA, TENIM LES FRONTERES POLÍTIQUES, DIBUIXADES PER GUERRES E INTERESOS ECONÒMICS, TRENCANT CULTURES I CONSTRUINT-NE D’ALTRES.

HE REALITZAT DUES PECES, COMPERANT ELS DOS TIPUS DE FRONTERES, CREANT UN OBJECTE FENT REFERÈNCIA ALS SÍMBOLS DE PODER I DEIXANT AL AIRE LA PREGUNTA: QUIN SIGNIFICAT TENEN LES FRONTERES?

(2018)