POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de privacitat té l’objectiu de donar a conèixer la manera en què es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se pels usuaris d’aquest lloc web.

Qui som

La nostra adreça de la web és: https://gemmacanaljewellery.com

Ús i tractament de les dades de caràcter personal

Gemma Canal Jewellery recopila i tracta dades personals dels usuaris (com nom, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i altres similars) per poder prestar-nostres serveis, facilitar-li els productes que sol·liciti d’acord als seus gustos i preferències o mantenir-lo informat de les nostres novetats.

La informació de caràcter personal que pogués proporcionar a través de la pàgina web serà incorporada a un fitxer titularitat de Gemma Canal Jewellery.

Aquesta companyia no vendrà, cedirà o distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment.

Accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades personals En qualsevol moment pot revocar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals per escrit, a través del correu electrònic hello@gemmacanaljewellery.com, remetent una còpia del seu DNI.

Seguretat de la vostra informació persona

Utilitzem mesures de seguretat per protegir les seves dades personals i evitar la seva divulgació no autoritzada, ús indegut o alteració.

No obstant, l’usuari ha de conèixer que les mesures de seguretat a Internet no són completament infranquejables i cap transmissió a internet és completament segura o lliure d’errors, en aquest cas Gemma Canal Jewellery no podrà fer-se responsable.

Enllaços a llocs de tercers

Aquest lloc web podria contenir enllaços a llocs de tercers. Aquests llocs compten amb les seves pròpies polítiques de privacitat que li instem a revisar.

Menors

Si algun dels productes o serveis fora adreçat a menors de 14 anys, Gemma Canal Jewellery no recopilarà dades personals de el menor llevat que ho permetin les lleis vigents i tingui el consentiment exprés dels seus pares o tutors legals.

Canvis en la política de privacitat

La relació amb l’usuari i qualsevol controvèrsia derivada de l’ús de la página web es regirà i sotmetrà a les lleis d’Espanya.